ПРАВО НА ВРЪЩАНЕ И ЗАМЯНА

Тези правила и условия („Общи условия“) уреждат използването на този сайт, като регламентират отношенията лицето, притежаващо собствеността върху домейна или имащо право да го използва, наричано в тези Общи условия „Търговец”, и лицата, ползващи онлайн магазина на уебсайт: www.tlb-fashion.com, наричани в Общите условия „Потребители/ клиенти”.

Моля, прочетете внимателно настоящите Общи условия, преди да извършите покупка на стока. Чрез завършване на поръчката, Вие потвърждавате, че сте прочели, разбрали сте и сте съгласни да бъдете обвързани с тези Общи условия за ползване на сайта и онлайн магазина. За извършване на всяка една покупка от сайта е необходимо да приемете Общите условия. Вашето съгласие с тези Oбщи условия не може да бъде оттеглено с обратна сила, докато е в сила сключен договор за покупка на стоки от онлайн магазина или докато не са изплатени всички дължими суми към Търговеца.

В случай, че не сте съгласни с Общите условия, моля не използвайте сайта за извършване на покупки. Тези условия могат да бъдат периодично актуализирани или променяни, затова, молим преди всяка покупка да прочитате внимателно актуалната им редакция.

Идентифицирането на потребителя, с цел възпроизвеждане на изявлението му за съгласие с настоящите Общи условия и за извършване на поръчка, се осъществява чрез съхранение в лог –файлове на сървъра на www.tlb-fashion.com, съхранение на IP-адреса на клиента, лични данни, предоставени при регистрация и завършване на поръчката, както и всяка друга информация.

Търговецът си запазва правото да променя информацията по този сайт, вкл. – настоящите Общи условия,  по всяко време без предварително известяване.  Измененията влизат в сила незабавно и стават задължителни за страните от момента на публикуването им в този сайт.

Ограничения при покупки

Физически лица под 18 години нямат право да използват онлайн магазина за сключване на договори за покупка на стоки. С регистрирането си в сайта Потребителят (физическо лице) декларира, че е пълнолетен (навършил 18 години).

Ограничаване на отговорността

Търговецът  не носи отговорност, ако по някаква причина този сайт не е достъпен по всяко време. Достъпът на Потребителя до сайта може да бъде прекратен по всяко време и без задължения за Търговецът. Цялата информация относно предлаганите стоки, вкл. но не само – характеристики, размери, цветове, гаранционни условия, начин на употреба и т.н. е предоставена от производителя, респ. – вносителя и/или дистрибутора на конкретната стока, и  Търговецът  не носи отговорност при невярна, заблуждаваща или неточна информация. Материалите и услугите в сайта са ограничени само до посочените условия за тях, без да се осигуряват каквито и да е гаранции включително търговски и целеви. Задълженията на Търговеца  по отношение на продуктите и услугите, които се предлагат в този сайт се управляват от съответните споразумения с вносителите и/или дистрибуторите на представяните продукти и нищо в този сайт не може да ги промени. Търговецът  не поема гаранция за точността и целостта на публикуваните материали, софтуера или услуги на сайта.

Търговецът  не носи отговорност за съдържанието на други сайтове, които могат да бъдат достъпни чрез този сайт. Всички връзки на този сайт са предоставени само за удобство на Потребителя и Търговецът не препоръчва или одобрява съдържанието на други сайтове. Търговецът  не носи отговорност и не дава гаранции по отношение на зловредни софтуерни програми, които могат да проникнат чрез този сайт в ползваното от потребителя хардуерно крайно устройство, като например, но не само компютърни вируси, малуер (malware), системи за неоторизиран отдалечен контрол ("троянски коне"), компютърни кодове или материали, предназначени да прекъсват, затрудняват, нарушават или ограничават нормалното функциониране на компютърен хардуер или софтуер – стационарни или мобилни или телекомуникационни съоръжения, или имащи за цел неоторизирано проникване или достъп до чужди ресурси, софтуерни конфигурации или хардуер. Потребителят следва да предприеме всички необходими мерки, преди да ползва или сваля информация от този  сайт.

Търговецът не носи отговорност спрямо потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез този сайт.

Търговецът  не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които той не е могъл и не е бил длъжен да предвиди - форсмажор, в това число случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на Търговеца.

Търговецът  се опитва да представи и визуализира предлаганите стоки и цветове на сайта по възможно най-точен начин, но не може да гарантира, че мониторът на потребителя възпроизвежда цветовете по същия начин.

Запазваме си правото за печатни грешки, промени, промени в цената, забавяния на доставката и ограничена наличност на склад.                                                                    

 

Услуги

Чрез този сайт Търговецът предлага на Потребителя оферти за покупка на богат асортимент от стоки чрез извършване на онлайн поръчка,  заплащане на съответната продажна цена и доставка до посочен от Потребителя адрес.

Условия за покупка

Потребителят може да пазарува от сайта като гост или като регистриран потребител. За да пазарува от сайта Потребителят се нуждае от регистрация. Процедурата по регистрация е напълно доброволна и безплатна. При регистрацията си Потребителят следва задължително да попълни всички места в полетата, отбелязани със звездичка. След регистрацията Потребителят може по всяко време да променя въведените данни. В случай, че Потребителят предостави неактуални, неверни, непълни или неточни данни, Търговецът не носи отговорност за неизпълнение или неточно изпълнение на договора като наред с това има право незабавно и без предизвестие да преустанови поддържането на регистрацията на Потребителя и достъпа до клиентския му профил.

Сключване на договор

Заявката за поръчка на стока се счита за направена с попълване на съответната регистрационна форма, съдържаща данни за получателя, място на доставка, параметри на поръчаната стока, брой, цена и начин на плащане. Заявката се счита за подадена след кликване на бутона: „Запознах се с Общите условия и ги приемам“ и натискане на бутона „Завърши поръчката”. Това действие има правно обвързваща сила. С подаване на заявката се счита, че Потребителят заявява изричното си съгласие, че приема е-майл-потвърждението на поръчката, отправено му от Търговецът, за предоставяне на информация и потвърждение на сключения договор, по смисъла на Закона за защита на потребителите.

 Незабавно след поръчката Търговецът изпраща на Потребителя и-мейл – съобщение, с което потвърждава поръчката или го уведомява за липса на заявената стока.

Договорът за онлайн покупка на стока се счита за сключен само след потвърждение на конкретната поръчка от Търговеца. С изпращане на потвърждението страните се считат за обвързани от условията, описани в тези общи правила, както и от Закона за защита на потребителите.

Потребителят има право да се информира за състоянието на своята поръчка по всяко време, като Търговецът е длъжен да го осведоми най-късно на следващия работен ден от запитването от Потребителя.

Цена и плащане

Всички цени на Стоки в сайта са в български лева, крайни са – включват ДДС когато такъв е дължим, като не включват разходи за доставка. За всеки продукт, обявен на сайта, има посочени две цени. По-високата е редовната цена на Стоката, препоръчвана от производителите и/или редовната цена без намаление, а по-ниската  - постоянната аутлет- цена, която не е временно намаление на редовната цена и на която стоката се предлага в онлайн магазина. Целта на обявената по-висока цена е да се представи на Потребителя евентуалното спестяване от покупката на аутлет-стока. Търговецът не носи отговорност за различия между тези цени и цените, обявени в други места за продажби на същите стоки.

Търговецът се опитва да проверява непрекъснато, че всички цени, посочени на сайта са точни, без обаче да може да гарантира липсата на грешки. В случай, че бъде открита грешка в цената на поръчана стока, Търговецът ще информира Потребителя възможно най-скоро и ще му даде възможност за препотвърждаване на поръчката на правилната цена или за нейната отмяна. Ако Търговецът не е в състояние да се свърже с потребителя, то ще третира поръчката като отменена. Ако поръчката е анулирана и Потребителят вече е платил поръчаната стока, ще му бъде възстановена цялата заплатена сума.

 Начин на плащане: В заявката за поръчка на стока Потребителят указва избрания от него начин на плащане. Плащането става  чрез 1) наложен платеж  - заплащане на поръчката на куриера при доставка на стоката; или авансово – чрез 2) банкова карта – кредитна или дебитна.

 1) Наложен платеж:

Наложен платеж – плащане на куриер при доставката с опция ТЕСТ и ПРЕГЛЕД (към цената на доставката ще бъдете таксувани и с такса COD, изискуема от куриерската фирма при плащането на ръка. Таксата е в размер на 0,5% от общата стойност на поръчката Ви, но не по-малко от 0,60 лв.). Освен ако не надвишава сумата от 100лв. с което получателят получава безплатна доставка, при отказ получателят заплаща транспорта за връщане. 

2) Плащане с кредитна и дебитна карта:

Можете да заплатите със следните карти: MasterCard, MasterCardElectronic, Maestro, Visa, VisaElectron, VPAY. Използвайки кредитната си карта, данните, които предоставяте остават защитени, тъй като информацията е SSL-криптирана. Данни и информация, получена при плащане с кредитни и дебитни карти, не се съхранява от нас.  Плащанията с кредитна или дебитна карта, се извършват съгласно изискванията за плащане с такъв вид средства. Чрез онлайн плащане ии през системите на EPAY, PAYPAL (плащате само цената на доставката, т.е. само стойността на най-евтиния вид доставка на сайта).

      При заплащане с карта (кредитна или дебитна):

  • Ще се отвори платежна страница на обслужващата ни банка, където въвеждате данните на Вашата карта
  •  Ако сте регистрирани в схемите за автентикация Verified by VISA или MasterCard SecureCode,  ще се отвори автентикационна страница на Вашата банка Издател, където въвеждате паролата си за автентикация.При успешна транзакция, на екран се визуализира транзакционна бележка, която разпечатвате или запазвате.
  • Моля, обърнете внимание, че вашата V PAY или MasterCard Electronic карта ще се приеме само, ако е регистрирана за участие в схемите за онлайн автентикация Verified by Visa или Master Card Secure Code. 
  • Моля проверете също така, дали Вашата карта е отворена от вашият издател за транзакции в Интернет. 
  • Максималната сума за транзакция е 1 000 лева.

При заплащане с карта следва да се попълнят следните данни:  Данни за картата: номер, дата на валидност, 3-цифрен код за сигурност, име на титуляря на картата. 

При необходимост от връщане на платена с карта сума за закупените от Вас артикули, връщането на тази сума ще бъде направено чрез картова операция и сумата на транзакцията  ще бъде възстановена -обратно по същата картова сметка на потребителя в максимален срок от 14 работни дни от получаване на стоката заедно с попълнен формуляр за връщане.

Транзакционната валута при плащане с карта е Български лев (ЛВ).  В случай, че на сайта са посочени  цени в друга валутa , освен Български лев, те са само за информативни цели и могат да не са съвсем еднакви с начислената по Вашата карта сума в същата валута. 

За да Ви предпазим от злоупотреба при плащане с Вашата Visa или MasterCard карта, ние прилагаме най-добрите практики, препоръчани от международните картови организации:

-   Сигурността при въвеждане и пренос на картовите данни се осигурява чрез използване на SSLпротокол за криптиране на връзката между нашия сървър и платежната страница на обслужващата ни банка

-    Автентичността на Вашата карта се проверява чрез въвеждането на код за сигурност (CVV2)

-    В допълнение, за идентифицирането Ви като картодържател, платежният сървър за електронна търговия на обслужващата ни банка поддържа схемите за автентикация на международните картови организации - Verified byVISA и MasterCard SecureCode, в случай, че сте регистрирани да ги използвате.

С извършване на поръчката Потребителят потвърждава, че кредитната/дебитната карта, която се използва, е лично негова, или че е бил изрично упълномощен от собственика на кредитната/дебитната карта, за да я използва. Всички притежатели на кредитни/дебитни карти са обект на проверки за потвърждаване и разрешение от издателя на картата. При отказ на издателя на съответната карта да одобри плащането, Търговецът  няма да носи отговорност за забавяне или неизпълнение на доставката.

Всички цени на Стоки в сайта включват опаковане. Транспортните разходи се начисляват и заплащат отделно, съгласно описаното в раздел „Доставка“. В случай, че адресът за доставка е извън територията на РБългария, Потребителят следва да заплати всички митнически и др. такси, свързани с износа, в случай че има такива.

Ваучери и намаления чрез използване на промоционален код :
По време на промоции и специални кампании в онлайн магазина всеки Потребител има право да ползва ваучер или промоционален код, предоставен от Търговеца. Валидността на всеки ваучер или промоционален код е ограничена и валидна само за изрично посочения срок или промоция. След изтичането на този срок, ваучерът или промоционалният код автоматично става невалиден, без да се налага това да бъде изрично упоменавано.

 

Доставка

Заявените и потвърдени поръчки се обработват, предават на куриер и доставят до Потребителя  до три работни дни от деня на потвърждаването им, а за по-малките населени места – до 5 работни дни. Потребителят следва да приеме всяко възможно удължаване на времето за доставка, което се дължи на забавяне поради непредвидени обстоятелства извън контрола на Търговецът, в съответствие с предвиденото в съответните разпоредби на Закона за защита на потребителя. Поръчаната стока се доставя в подходяща  за вида й опаковка.

Веднага след доставката стоките следва да бъдат прегледани внимателно от потребителя или упълномощено от него лице. Евентуални повреди, удари, други щети и всяко друго несъответствие на стоката с договора за продажба следва да бъдат докладвани незабавно на ТЪРГОВЕЦА.

При предаване на стоката потребителят или трето лице подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е самият потребител, но е съгласен и приема стоката при доставката и е на посочения от потребителя адрес за доставка, както и всяко надлежно упълномощено лице от потребителя.

 В случай,че потребителят не бъде намерен на адреса, посочен в заявката и съответният куриер не може да осъществи доставката според графика, на вратата на адреса за доставка се оставя известие с телефон на куриера, с който Потребителят следва да се свърже в рамките на три работни дни или се следват правилата на уведомяване на съответната куриерска фирма. За повече информация, моля посетете сайта на Еконт : http://www.econt.com.  При липса на комуникация и невъзможност да се връчи пратката, договорът за онлайн продажба се прекратява автоматично и стоката се връща на Търговецът. Стойността на доставката не е включена в цената на стоката:

 

1.След направата на поръчка в сайта, ще получите потвърждение по имейл, че е приета успешно.

2. Обаждане по телефон за потвърждение за поръчка ,ще получите само ако сте нов клиент или сте поръчали без регистрация. Във всички останали случаи поръчката директно ще Ви бъде изпратена, без да получите обаждане от нас.

3. Времето за доставка е от 1 до 5 работни дни в зависимост от населеното място. НЕ извършваме доставката в неделя и през официалните празници.

4. Доставката се извършва до посочен от вас адрес или до офис на куриерските фирми Еконт или Спиди.

Безплатна доставка се предлага за поръчки на стойност над 100.00 лв., независимо от броя на артикулите, поръчани с една поръчка. По изключение, при поръчка на по-големи количества или по-тежки от обичайното стоки, стойността на доставката се оскъпява, като Потребителят ще бъде информиран предварително за стойността на оскъпяването.  

Гаранция

 Търговецът  прилага Директива 83/2011/ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно правата на потребителите. Ние Ви даваме възможността ако не сте удoвлетворени от закупения от Вас продукт да го върнете или подмените с друг, при условие, че продуктът е в оригиналния си вид, опаковка и качество. Продукти, подлежащи на връщане или подмяна са тези, които не са преминали никаква обработка /пране, гладене, рязане и други действия, нарушаващи целостта им. Имате право да върнете продукт от направена поръчка в рамките на 14 календарни дни, без изрично задължение да посочвате причината за вашето решение. Срокът за връщане на продукт приключва след изтичане на тези 14 календарни дни, считано от ден първи. Ден първи се определя от: датата на доставка; при условие, че имате различни продукти в една поръчка, за ден първи се приема денят, в който е доставен последният продукт от съответната поръчка.

Потребителят има право да ползва предвидената в Закона за защита на потребителите законова гаранция за съответствие на закупената стока с договора за продажба. Извън законната гаранция някои от стоките могат да имат и търговска гаранция, което ще бъде упоменато изрично в описанието им на сайта. Търговската гаранция не ограничава гаранцията по Закона за защита на потребителите. Гаранционният срок започва да тече от деня на доставка на стоката. Доказателство за предоставената гаранция е стоковата разписка за получаване на стоката, придружаваща стоката.

Правото на Потребителя да упражнява претенции за гаранция към Търговецът се прекратява при: непотвърждение за доставка;  неуведомяване на Търговецът за очевидни дефекти на стоката при нейното получаване; изтичане на срока на законната или допълнително предоставената търговска гаранция;  механична повреда на стоката, причинена от страна на Потребителя по негова вина; използването на стоката при условия, които не отговарят на естествената й среда, поради влажност, химически или механични въздействия; повреда на стоката от извънредно натоварване или от употреба в противоречие с правилата и условията, предвидени в документацията, общи принципи, техническите стандарти за безопасност или подзаконовите актове, приложими в страната; или повреда на стоката, причинени от вода, пожар или други форсмажорни обстоятелства.